Vědecká konference fakulty je tady, letos v novém!

Čas naší tradiční fakultní konference se valem přiblížil. Zve a úvodní slovo píše hlavní organizátor prof. Jan Trka.


Valem se přiblížil čas naší tradiční fakultní konference. Letos se můžeme těšit na krásné prostředí opravených poslucháren a jejich předsálí, moderní audiovizuální techniku, ale hlavně na zajímavé prezentace účastníků, vyzvaných řečníků a hostů konference. Přislíbenu máme například už v tuto chvíli účast jedné ze skutečných legend světové lékařské genetiky!

Hlavní atrakcí ale jako vždy budou příspěvky našich mediků, doktorandů, ale i zkušenějších vědců naší fakulty – připomeňme si, že aktivní účast na konferenci je otevřena pro všechny studenty a pracovníky fakulty a měla by být výkladní skříní vědy a výzkumu na fakultě. Očekáváme tedy, že všechny vědecké týmy se chopí této příležitosti a předvedou, co mají za poslední rok nejlepšího. Povinná je pak účast pro doktorandy ve třetím a vyšším ročníku studia, aby nám dokázali, že jejich projekty postupují uspokojivě vpřed.

Neporušíme ani tradici speciálního motolského EKG „vyšetření“ za účasti literátů a dalších umělců a již teď jednáme o zajímavých tipech.

Těšme se tedy, že se 25. a 26. dubna sejdeme v nových posluchárnách a užijeme si další ročník Vědecké konference 2. lékařské fakulty!

Prof. Jan Trka
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Přihlášky přijímáme do 20. března na webu konference, kde se rovněž budou postupně objevovat další články a informace.

Vydáno: 7. 2. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.