Vědecká konference v Žížale... a s parazitologem k tomu!

Hlavními hosty – přednášejícími konference budou hvězdy svých oborů... Organizátor Vědecké konference prof. Jan Trka představuje program.


Nadešel čas podělit se o lahůdky z programu nadcházející Vědecké konference 2018. Než se k nim ale dostaneme, je třeba uvést na pravou míru naše původní přání uspořádat ji letos už v nových posluchárnách. Budovatelské aktivity nemocnice v prostorách přilehlých k posluchárnám tomu však zabránily – ostatně, studentům docházejícím tam na výuku o tom asi nemusím vyprávět. Takže se vrátíme do fakultních prostor v Žížale, které se při loňském ročníku dokonale osvědčily.

Co nás tedy čeká v programu? Vědecký výbor již rozhodl o přednáškách a posterech – a můžeme zatím prozradit to, že výběr je letos velmi kvalitní a vskutku multioborový.

Hlavními hosty – přednášejícími konference budou hvězdy svých oborů. Profesor Eberhard Passarge je živoucí legendou lidské genetiky, mimo jiné autorem jedné z nejlepších obrazových učebnic genetiky – Color Atlas of Genetics, jejíž 5. vydání se právě připravuje. O profesoru Juliu Lukešovi, slavném českém parazitologovi, jste nepochybně minimálně slyšeli – kdo by neznal vědce, který se rozhodl vyzkoušet objekt svého zájmu ve vlastním těle? Bude mluvit o mikrobiomu a eukaryomu, kde jinde než v našich tělech.

K vyzvaným přednáškám zveme i významné vědce z naší fakulty, kteří čerstvě dosáhli akademických titulů, publikovali mimořádně kvalitní vědecké práce nebo se podíleli na zajímavých klinických studiích. Letos si poslechneme přednášku fyzioterapeuta-kinesiologa doc. Ondřeje Čakrta, molekulárního hematologa doc. Jana Zuny, dětského kardiologa dr. Viktora Tomka a dětské hematoložky dr. Lucie Šrámkové.

K Vědecké konferenci tradičně patří doprovodný program – odborný, kulturní i sportovní. Ve středu ráno tedy zahájíme workshopem Jak se měří věda... a vědci s doc. Janem Zunou a doc. Tomášem Kalinou. Chcete se zábavnou formou dozvědět, jak se mezi sebou porovnávají vědci? Tohle je ta pravá příležitost.

Středeční polední přestávku zaplní diskuse se zajímavou osobností Šimonem Pánkem, veteránem sametové revoluce a zakladatelem humanitární organizace Člověk v tísni. A na čtvrteční poledne chystáme ještě jedno „kulturní“ překvapení...

Součástí konference jsou i zajímavé ceny pro aktivní účastníky i pro diváky. Prezentující studenti mohou vyhrát finančně velmi dobře honorované ceny udělované jak vědeckým výborem konference, tak studentskou vědeckou komisí. A pro pozorné posluchače je připraven test (jak jinak než Test pozorného posluchače): všichni, kdo správně zodpovědí otázky, budou zařazeni do slosování o sto káv zdarma v Motol Café – a kdo by si nechtěl užít každý příští školní den s kávou zdarma?

Co nabídnout více? Snad jen populární plněné briošky, čerstvé ovoce a možnost potkat se a popovídat si se svými kamarády, spolužáky... či předními vědci naší fakulty?!

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
a organizátor Vědecké konference

Vydáno: 9. 4. 2018 / Poslední aktualizace: 16. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.