Přihlašování abstraktů

Deadline pro odeslání abstraktů je 1. března 2019.

Přihlásit abstrakt

» pokračuj

Submit an abstract

» continue

Vydáno: 13. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 30. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.