Hloupost je rychlejší než světlo

Prof. Jiří Beneš je fyzik a gastroenterolog, mimo jiné se zajímá – jako předseda pracovní skupiny pro posuzování nevědeckých metod – o šarlatánství. Dne 21. 4. bude přednášet na Vědecké konferenci. Přečtěte si krátký rozhovor, kterým téma otevíráme, na webu Vědecké konference.

S prof. Jiřím Benešem o šarlatánství, odpovědnosti a okurkách se stenózou prostaty

Prof. Jiří Beneš. Fotografie: Archiv J. B.

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., je fyzik a gastroenterolog. V letech 1976–1981 vystudoval biofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a všeobecné lékařství v letech 1979–1984 na Fakultě všeobecného lékařství UK (dnešní 1. lékařská fakultě). Atestoval se z vnitřního lékařství 1. a 2. stupně a z gastroenterologie; v roce 2001 se stal docentem; v roce 2006 profesorem v oboru lékařská biofyzika. Od roku 2008 je přednostou Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK. Je místopředsedou České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP, členem České gastroenterologické společnosti a České hepatologické společnosti. V roce 2015 byl zvolen do předsednictva ČLS JEP. Je garantem České lékařské komory pro vzdělávání v gastroenterologii a předsedou pracovní skupiny pro posuzování nevědeckých metod (společné pro ČLS JEP a ČLK).

Definujte prosím šarlatána. Jak ho poznat?

Šarlatána moc nelze poznat, slovník říká, že jde o podvodníka, a toho hned nepoznáme. Kdyby šlo podvodníky poznat, pak by nebyly nutné právní smlouvy a jen by platilo řečené slovo. V medicíně starších časů představoval šarlatán neodborného lékaře a mastičkáře, který místo léčení používal různé čarodějnické prostředky. Toto se dodnes nezměnilo, ale zmodernizovalo. Slovo čarodějnické můžeme nahradit vědeckými slovíčky, kdy léčitel pak klame svoje okolí předstíráním, že těmto slovíčkům rozumí, a dokonce použije tyto pojmy k objasnění bludů a nesmyslů.

Má nějaké podtypy?

To je dotaz na celou přednášku, ale myslím, že jedno podstatné dělení je v rozlišení na zločince a na věřící. Pokud léčitel ví, že jde o podvod, a jeho cílem je pouze finanční zisk, pak je to z hlediska lékařské etiky téměř na úrovni trestného činu. U těch, kteří zcela věří a mají snahu pomoci (tím se ale nevylučuje slovo zisk), je nutná osvěta a prokazování medicínou důkazů. Je to ale dosti metodicky složité, protože jak je známo, blud je nevývratné tvrzení.

Co vzbudilo váš zájem a kritický zájem o alternativní medicínu a šarlatánství, co vás na nich přitahuje?

Nic mne na postupech léčitelů nepřitahuje. Prováděl jsem ještě jako mladý sekundární lékař magnetoterapii. U 400 léčených jsme prokázali pouze placebo efekt. Pomohlo to asi 75 % nemocných, přičemž soubor pacientů léčených bez magnetického pole i soubor léčených s magnetickým polem měly procento zlepšení artrózy kolen stejné, což znamená, že 100 % efektu je placebo. Magnetoterapie je slušný podvod. Vlivem placeba sice pomáhá, fyzika ani biologie to ale nedovolují objasnit, a objasnění snad není ani možné. I tak se tato prokazatelně neúčinná metoda dostala do úhradové vyhlášky. To ukazuje, jak velký jsou nevědecké metody problém.

Jako gastroenterolog jsem o tuto problematiku neměl zájem až do doby, kdy jsem byl nedávno donucen k vyšetření biorezonancí. Bylo by nespolečenské, kdybychom ho byli během návštěvy odmítli podstoupit. Do přístroje jsem nahlásil, že jsem žena, a hned jsem viděl, kolik nemocí a parazitů mám. Trpěl jsem infekcí na vaječnících a myomem dělohy. Přístroj jsem si půjčil i domů a vyšetřil sklenici okurek, a u nich byla zjištěna stenóza prostaty. Pak mne to již tedy – jako milý a veselý obor – zajímat začalo. Když pak ale vidíte čtyřicetiletou paní s metapostižením, a biorezonance diagnostikuje překyselení žaludku, pak je konec humoru a je to na trestní odpovědnost.

Ovlivňuje vaše matfyzácké vzdělání váš pohled na šarlatánství?

Asi moc, i když fyziku neumím tak jako moji kolegové z teoretické fyziky. Přesto jako studenti jsme po dva semestry řešili molekulu vodíku pomocí kvantové mechaniky. Pokud trochu vnímáte relace neurčitosti, lze hovořit o poznatelnosti světa. Většina šarlatánských postupů začíná pěknou a správně formulovanou fyzikou. Pak je tam například věta, že každý foton má energii a ta je úměrná frekvenci. Protože i každá buňka i patogen (nevím, co je tím myšleno) má svoji energii, tak musí mít i bakterie svoji frekvenci. A je jasno. Co víc vysvětlovat?

Podobně nevědecky je vysvětlováno dnes mnoho stejných postupů, protože i léčitelé pochopili nutnost modernizace, tedy věštění z popela je již prováděno k mojí lítosti vzácně.

Připouštíte si, že se ve vašich soudech o šarlatánech může projevovat přirozená stavovská výlučnost, kterou pociťují (nejenom) lékaři, když jim někdo „fušuje“ do řemesla?

To u mne určitě neplatí, já bych dokonce léčitele nezakazoval, zákazy by stejně nikdo nedodržoval. Správné je požadovat odpovědnost léčitelů za vše, tedy i za informaci a doporučení. Je nutná edukace, a pokud čin léčitele neškodí, pak proč léčenému brát již zmíněné šidítko – placebo. Léčitel musí mít právní odpovědnost za to, co doporučil. Pokud doporučil vynechat inzulin nebo chemoterapii, pak již následky může řešit nemocný se svým právníkem. Proto bych požadoval pouze povinnost, aby léčitel vždy popsal použitou metodu a očekávaný efekt. Vznikla by tak jakási rovnost v odpovědnosti mezi léčiteli a lékaři, ale pouze v právní rovině – nechci tím ani náznakem připustit, že by služby a metody léčitelů měly spadat pod rezort zdravotnictví.

Na jaké zajímavé kauzy, kdy se jednalo o zjevný podvod, z poslední doby byste upozornil?

Asi nejkrásnější romantická informace byla publikována v časopisu Causa subita v čísle 5, kde byl článek o 131 laboratorních krevních vyšetřeních provedených bez jediné kapky krve. Je děsivé, že článek neuváděl jméno jediného autora, ani nebyl označen jako reklama. Když na to profesor Svačina jako předseda ČLS JEP upozornil, mnohem větším problémem než vlastní obsah článku se ukázala reakce vedení časopisu, která byla úplně mimo.

Máslo na hlavě má zřejmě i mnoho dalších. Například jsem v televizi slyšel, že metoda vaginální detoxikace nese pečeť gynekologické společnosti. To mně rozum nebere.

U léčitelů i alternativních metod platí stejně jako v politice to, co Einstein neznal: Hloupost je jako jediná rychlejší než světlo. Kdyby to byl věděl, pak by nám všem vysvětlil, že se s tím nedá moc dělat...

Vydáno: 8. 3. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.