Vědecká konference 2. lékařské fakulty se začala nebezpečně přibližovat!

Vědecký a společenský vrcholek fakultního roku se bude konat 22. a 23. dubna 2020 ve Velké posluchárně. Abstrakty přijímáme od 31. ledna do 28. února. Informují a zvou organizátoři prof. Jan Trka a doc. Štěpánka Průhová.


S novým rokem se přiblížil čas naší pravidelné fakultní Vědecké konference – letos se bude konat 22. a 23. dubna ve Velké posluchárně fakulty a okolních prostorách. Jedná se vždy o nejdůležitější vědeckou (a společně s navazující Nocí fakulty) i společenskou akci fakulty a doufáme, že se již na účast těšíte a připravujete. Účast na konferenci je v souladu s opatřením děkana 15/2019 povinná pro všechny studenty doktorských programů od třetího ročníku – pokud neprezentovali své výsledky v předchozím roce – a je součástí jejich studijních plánů. Vítány jsou ale samozřejmě příspěvky všech zaměstnanců a pregraduálních i postgraduálních studentů všech ročníků.

Prezentace budou jako vždy ve formě přednášek a posterů, v letošním ročníku ale přicházíme i s novinkou – ústními miniprezentacemi posterů. Více aktivních účastníků tedy dostane šanci předvést svou vědeckou práci ústní formou, třebaže ve zhuštěné podobě, a přilákat více zájemců k posteru.

Příjem abstraktů bude zahájen 31. ledna a ukončen 28. února na následujícím odkazu:

 

Vložit
abstrakt

» pokračuj

Submit
an abstract

» continue

 

Všechny abstrakty projdou přísným hodnocením vědeckého výboru pod vedením prof. Jana Zuny. O tom, zda a v jaké formě (přednáška, poster, miniprezentace plus poster) byl váš abstrakt přijat, se dozvíte 31. března a před příchodem prvního jarního úplňku se dozvíte i den a přesný čas vaší prezentace.

Součástí konference budou jako vždy přednášky vyzvaných řečníků z řad našich kolegů i z celého světa, workshopy, kulturní a společenský program. Podrobnosti se budete postupně dozvídat na webových stránkách věnovaných konferenci, finální program bude dostupný 10. dubna.

Těšíme se na vaši účast na Vědecké konferenci 2. lékařské fakulty 2020!

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
proděkanka pro doktorské studium

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

 

Vydáno: 30. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.