Vědecká konference letos v novém prostředí!

Všemi dychtivě očekávaná vědecká, společenská i kulturní událost roku – Vědecká konference 2. lékařské fakulty – se bude letos konat v tradičním termínu, ale netradičních prostorách. Sejdeme se 26. a 27. dubna v Žížale v Pelouchově posluchárně a jejím předsálí. Důvodem je samozřejmě rekonstrukce našich tradičních přednáškových sálů v budově nemocnice. Výhodou budou důstojnější prostory pro posterové prezentace, občerstvení a doprovodné semináře, nevýhodou omezení kapacity přednáškového sálu.

Na co se letos návštěvníci mohou těšit? Především na přednášky našich doktorandů, a tím na možnost seznámit se s nejlepšími vědeckými výsledky vzniklými na fakultě i mimo ni. Sběr abstraktů zahajujeme právě teď a připomínáme, že pro studenty od třetího ročníku výše je účast povinná (pokud neprezentovali v loňském roce) – chceme vědět, jak postupuje jejich vědecká práce s blížícím se koncem studia. Posledním termínem pro vložení abstraktů do webové aplikace je 17. březen.

Samozřejmě představíme i kvalitní a zajímavé hosty. V tuto chvíli máme potvrzenu účast významného neurovědce z Columbia University dr. Hynka Wichterleho, který bude mluvit o reálných možnostech regenerativní medicíny v neurologii. Další zajímaví hosté budou dále přibývat.

Doprovodné semináře, které vás zaujaly v loňských ročnících, budou pokračovat. Letos bychom se mimo jiné chtěli podívat na to, jak se daří našim mladým absolventům v medicíně i vědě, a co mohou poradit svým nástupcům.

Tradiční součástí Vědecké konference je vystoupení literárního kabaretu dua Rudiš–Malijevský. Jejich show EKG v Divadle Archa oslavuje v těchto dnech 10. výročí trvání beznadějně vyprodaným představením, a budeme tak mít štěstí protagonisty vidět „soukromě“.

Pro ty, které nezaujme ani tato nabídka a jsou spíše sportovního založení, je připraven běh v pláštích areálem Motola – a konec dubna snad slibuje příznivé podnebí...

Sejděme se tedy 26. a 27. dubna v Pelouchově posluchárně!

Prof. Jan Trka,
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy a hlavní pořadatel Vědecké konference

Vydáno: 14. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.