Archiv minulých ročníků

Prof. Jiří Beneš je fyzik a gastroenterolog, mimo jiné se zajímá – jako předseda pracovní skupiny pro posuzování nevědeckých metod – o šarlatánství. Dne 21. 4. bude přednášet na Vědecké konferenci. Přečtěte si krátký rozhovor, kterým téma otevíráme, na webu Vědecké konference.

0

Na letošní Vědecké konferenci vystoupí plejáda zajímavých vědeckých osobností, kabaretiéři z EKG představí své literární hosty, tématem panelové diskuse budou podvody ve vědě. Tak se můžeme pustit do sepisování abstraktů. Letos 20.–21. 4. Přečtěte si pozvánku prof. Jana Trky, organizátora konference.

Namísto tradičního Večírku po Vědecké konferenci přichystali naši studentští senátoři Noc fakulty s mimořádně různorodým programem. Zve Eva Fürstová.

0

Jaká byla letošní Vědecká konference? Přinášíme pohled pravidelného návštěvníka a zároveň oblíbeného pedagoga Eduarda Kočárka z Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF, názor studentky 4. ročníku všeobecného lékařství Barbory Vakrmanové, přehled vítězů cen a bohatou fotogalerii.

Reportáž & výsledky z letošního ročníku běžeckého závodu Motolské míle.

0

Spisovatel a hudebník Jaroslav Rudiš bude spolu s Igorem Malijevským a Ester Kočičkovou vystupovat v motolském kabaretu EKG s tématem láska a krize. Přinášíme krátký rozhovor.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Autor fotografie: Libor Fojtík

Přednosta motolské chirurgické kliniky 1. LF UK a přední odborník na hrudní chirurgii prof. Robert Lischke přijal pozvání vystoupit jako jeden z hlavních řečníků na Vědecké konferenci. Hovořit bude o transplantacích plic – pracoviště, které vede, je jediné v ČR, které je provádí. Loni se podílel na teprve druhé dvojtransplantaci srdce a plic u nás. Více v rozhovoru Ireny Jirků, který vyšel 4. dubna 2015 v internetovém deníku IHNED.CZ a který s laskavým svolením autorky přinášíme. Autorem fotografie je Libor Fojtík.

doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
0

Přednášku o problematice srdečního selhání si pro posluchače připravil doc. Vojtěch Melenovský, zástupce přednosty pro výzkum a kardiolog z pražského IKEM. Vystoupí jako jeden z hlavních řečníků na Vědecké konferenci. Poskytl nám krátký rozhovor.

0

Básník a fotograf Igor Malijevský vystoupí společně s Jaroslavem Rudišem a Ester Kočičkovou v motolském vydání kabaretu EKG. Přibližujeme jeho nedávnou tvorbu a život v krátkém rozhovoru.

0

Otázka pro kardiologa prof. Josefa Veselku, který se zúčastní debaty o hodnocení vědy v rámci blížící se Vědecké konference.

Stránky