Vyhlašujeme sběr abstraktů na Vědeckou konferenci

Vážené studentky a vážení studenti doktorského studia na 2. lékařské fakultě!

Letošní fakultní Vědeckou konferenci jsme se rozhodli přesunout na 12. a 13. října 2022. Podobně jako v dávných dobách předcovidových budou Vědecké konference a navazující Noc fakulty unikátní příležitostí k vědeckému a společenskému setkání naší akademické obce.

Pro každého z vás je to příležitost k prezentaci vaší vědecké práce, k navázání spolupráce s kolegy, ale i k vlastní reflexi vašich výzkumných projektů v kontextu fakulty.

Doufám, že se na konferenci již těšíte a připravujete. Připomínám, že aktivní účast na konferenci je povinná pro všechny studenty doktorských programů od 3. ročníku – pokud neprezentovali své výsledky v předchozím roce – a je součástí vašich studijních plánů. Vítány jsou ale samozřejmě příspěvky studentů všech ročníků.

Prezentace budou jako vždy ve formě přednášek a posterů, příjem abstraktů bude zahájen 20. dubna a ukončen 18. května, a to v našem formuláři.

Chceme připravit kvalitní a zajímavý program a formu prezentace (přednáška či poster) vám sdělíme v průběhu června tak, abychom všichni měli dostatek času na přípravu.

Těšíme se na vaši aktivní účast na Vědecké konferenci 2. lékařské fakulty 2022!

prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Created: 20. 4. 2022 / Modified: 22. 4. 2022 / Responsible person: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.