Scientific Committee

Členové vědeckého výboru 2022
  • prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol)
  • doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
  • prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. (Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol)
  • doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. (Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol)
  • doc. MUDr. Petr Hájek, Ph.D. (Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
  • prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie 2. LF UK)
  • prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. (Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol)
  • prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Ústav fyziologie 2. LF UK)
  • prof. MUDr. Alena Kobesová Ph.D. (Klinika rehabilitace a tělovýchvného lékařství 2. LF UK a FN Motol)
Last update: 16. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.