Vědecký výbor

Členové vědeckého výboru 2022
  • prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol)
  • MUDr. Martin Vyhnánek (Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol)
  • prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. (Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol)
  • prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. (Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol)
  • doc. MUDr. Petr Hájek, Ph.D. (Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
  • prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie 2. LF UK)
  • prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. (Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol)
  • prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Ústav fyziologie 2. LF UK)
Vydáno: 23. 3. 2015 / Poslední aktualizace: 30. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.