Motolská míle

Motolská míle, tradiční součást Vědecké konference, je běžecký závod, při kterém studenti a zaměstnanci 2. lékařské fakulty běží v bílých pláštích areálem motolské nemocnice na vzdálenost přibližně jedné míle.

  • Běží se v kategoriích muži a ženy.
  • Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na fakultním webu (sledujte web) nebo s časovým předstihem na místě.
  • Výsledky jsou známy a vyhlašují se bezprostředně po běhu.
Vydáno: 4. 8. 2022 / Poslední aktualizace: 26. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.