Pokyny k přípravě přednášky

  1. Na přednášku a diskusi je vyhrazeno 10 minut – počítejte tedy s 7 minutami přednášky a třemi minutami diskuse. Protože platí pravidlo 1 diapozitiv » 1 minuta přednášky, nepřipravujte si více než 10–11 diapozitivů. Po uplynutí 7 minut zazní zvukový signál a po další minutě bude vaše přednáška předsedajícím přerušena.
  2. Připravenou prezentaci (formát PowerPoint pro Windows) přineste na flash USB paměti.
  3. Zkopírujte svou prezentaci do počítače v posluchárně před začátkem programu (10.00–10.20) nebo v průběhu polední přestávky či posterové sekce.
  4. Připravte svou prezentaci s ohledem na to, že budete mluvit k publiku složenému především z pregraduálních studentů naší fakulty. Mějte na paměti, že na rozdíl od standardních oborových konferencí nejsou posluchači často obeznámeni ani se základy dané problematiky.
Poslední aktualizace: 9. 10. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.