Pokyny k přípravě přednášky

  1. Na přednášku a diskusi je vyhrazeno 12 minut – počítejte tedy s 10 minutami přednášky a dvěma minutami diskuse. Protože platí pravidlo 1 diapozitiv » 1 minuta přednášky, nepřipravujte si více než 10–11 diapozitivů. Po uplynutí 10 minut zazní zvukový signál a po další minutě bude vaše přednáška předsedajícím přerušena.
  2. Připravenou prezentaci (formát PowerPoint pro Windows) přineste na flash USB paměti.
  3. Zkopírujte svou prezentaci do počítače v posluchárně před začátkem programu (10.00–10.20) nebo v průběhu polední přestávky či posterové sekce.
  4. Připravte svou prezentaci s ohledem na to, že budete mluvit k publiku složenému především z pregraduálních studentů naší fakulty. Mějte na paměti, že na rozdíl od standardních oborových konferencí nejsou posluchači často obeznámeni ani se základy dané problematiky.
     

doc. Jan Zuna,
předseda vědeckého výboru VK 2019

prof. Jan Trka,
předseda organizačního výboru VK 2019

Vydáno: 9. 4. 2015 / Poslední aktualizace: 31. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.