Prohlášení o přístupnosti

ODDÍL 1

Povinné požadavky na obsah

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na web na adrese www.lf2.cuni.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a standardem WCAG 2.1 (AA) s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Některé fotografie a videa neobsahují alternativní textový popis a titulky. V rámci možností se snažíme alternativní popisky doplňovat, a to zejména k fotografiím, které jsou součástí úvodní stránky.

Na webu se vyskytují dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory je třeba zobrazit a editovat v některém z běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office).

Informace mohou být nabízeny také v podobě dokumentů formátu PDF. Většinu dokumentů v tomto formátu je možné zobrazit v běžných prohlížečích. Pro zobrazení PDF dokumentů je možné použít prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Odkazy na stránkách se mohou odkazovat na jiné webové stránky a informační systémy a může dojít k tomu, že část obsahu, získaná z těchto externích zdrojů, není plně přístupná. Snažíme se funkčnost externích odkazů ověřovat a opravovat chybné odkazy.

Pro plnou funkčnost stránek a uživatelskou pohodlnost je třeba mít v prohlížeči zapnutý javascript. (video, zvětšování fotek ve fotogaleriích, mobilní menu, apod.).

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. 9. 2020

Toto prohlášení bylo vypracováno tvůrcem těchto internetových stránek (RedWeb s. r. o.).

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1 (AA).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
@email

Kontakt na dodavatele technického řešení:

Redweb, s. r. o
Bc. Jaroslav Červený
@email

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: @email

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.