O Vědecké konferenci

Vědecká konference je místem každoročního setkávání bádající části naší fakulty a nemocnice. Konference je otevřená pro všechny studenty pregraduálního a doktorského studia a mladé fakultní a nemocniční pracovníky. Cílem této tradiční akce je umožnit studentům a mladým vědcům vyzkoušet si prezentaci výsledků svých vědeckých prací na domácí a přátelské půdě, stejně tak jako seznámit s nimi ostatní spolužáky, kolegy a učitele. Návštěvníkům nabízí možnost dozvědět se podrobnosti o vybraných výzkumných projektech, které na fakultě právě probíhají, možnost poznat vědeckou činnost teoretických ústavů, laboratoří a klinik, a v neposlední řadě i možnost inspirace pro budoucí směřování.

 

 

Vydáno: 11. 3. 2015 / Poslední aktualizace: 20. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.