Organizační výbor

Členové organizačního výboru 2023
  • prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
  • prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
  • Ing. Renáta Bourahi
  • Aleš Lukš
  • Bc. Sára Hejnicová
  • Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
  • Mgr. Marie Hejlová
Kontakty
hlavní organizátor prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
organizační zajištění 4Educa, Mgr. Veronika Črepová
PR, web, sociální sítě

Oddělení komunikace a vnějších vztahů (2. LF UK)

formulář pro sběr abstraktů Aleš Lukš
objednávky tisku posterů Kamila Horváthová
Poslední aktualizace: 13. 6. 2023 / Artem Skliar