Abstrakty soutěžních přednášek a posterů

Abstrakty přednášek

Čas konání přednášek naleznete v programu na webu nebo v konferenční aplikaci.


Postery

Časy, kdy budou přístupné posterové skece, naleznete v programu na webu nebo v konferenční aplikaci.

Vydáno: 10. 10. 2022 / Poslední aktualizace: 12. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.