Abstrakty soutěžních přednášek a posterů

Abstrakty přednášek

Čas konání přednášek naleznete v programu na webu nebo v konferenční aplikaci.


Postery

Časy, kdy budou přístupné posterové skece, naleznete v programu na webu nebo v konferenční aplikaci.

Created: 10. 10. 2022 / Modified: 12. 10. 2022 / Responsible person: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.