Program


Program Vědecké konference
/ Programme of the Scientific Conference

Datum konání / Date of event: středa 1. a čtvrtek 2. listopadu 2023 / Wednesday 1 and Thursday 2 November 2023

místo/venue: Velká posluchárna (mapa) / Great Lecture Hal (plan) (není-li uvedeno jinak / if not stated otherwise)

Názvy přednášek a anotace uvádíme v jazyce, v němž se bude přednášet. / Title and annotation given in English means the lecture is delivered in English.


středa 1. listopadu / Wednesday 1 November

9.00

50

workshop A

Jakub Hurych a Tomáš Kalina: Jak úspěšně proletět Ph.D. studiem
10.00

120

Zahájení

Marek Babjuk a Tomáš Kalina

 

blok A

Úvodní blok

předsedající: Tomáš Kalina

10.05

30

vyzvaná přednáška

Ladislav Krištoufek: When Finance Meets Natural Sciences: Illustrations from Traditional and Crypto Markets

In an era where the worlds of finance and natural sciences increasingly intertwine, the demarcation between traditional and crypto markets becomes ever more nuanced, revealing layers of intricate patterns and behaviors.
Cryptoassets, rather than just speculative tools, have shown a fine equilibrium between their fundamental and speculative forces. Building on the cusp catastrophe model, assets like Bitcoin and Ethereum are shaped not only by pure market speculation but also by on-chain activities, individualized coin protocols, and exogenous factors, such as investor attention.
On a foundational level, a rigorous assessment of agent-based models, often celebrated for their capability to produce complex dynamics, indicates that complexity isn't uniformly distributed across models. Some models inherently showcase intricate patterns, while others demand specific settings to evoke the desired multifractality.
Building upon this, the multifractal nature of financial returns in agent-based models presents a labyrinth of intricacy. These models, with their sensitivity to parameters like herding behaviors, stabilizing agents, and agent-interaction switching mechanisms, suggest that the complexity observed in financial markets is not just innate but can be magnified by determinate triggers.
In wrapping up, this convergence of finance and natural sciences illuminates a myriad of insights. As we navigate the confluence of traditional and crypto markets with natural sciences, we unearth behaviors, patterns, and complexities that foster a deeper understanding and emphasize the symbiotic relationship of these diverse fields.

10.35

20

vyzvaná přednáška

Kamila Lepková, MSc.: Artificial Intelligence: Principles and Applications in Neurology

The lecture focuses on the basic principles of artificial intelligence (AI) and its use in the field of medicine, with an emphasis on neurology. The introductory part will be devoted to defining AI and basic methods such as machine learning and neural networks. Next, specific applications of AI in neurology will be discussed: 1. Diagnostics: Presentation of algorithms for the detection of neurological diseases. 2. Prediction: How AI helps predict neurological disease. The lecture will show how artificial intelligence technologies can change the approach to diagnosing and predicting neurological diseases, bringing hope for improving patients' quality of life.

Přednášky Ph.D. a pregraduálních studentů/-ek
10.55

10

Matúš Miklovič: Efekt renálnej denervácie na funkciu pravej a ľavej komory srdca u hypertenzných potkanov so srdcovým zlyhaním

(Ph.D. projekt)

11.05

10

Jakub Hurych: Má probiotická suplementace efekt i na zastoupení prospěšných střevních prvoků u dětí s genetickým rizikem celiakie?

(Ph.D. projekt)

11.15

10

Barbora Heřmanovská: Po stopách fokální kortikální dysplázie typu i aneb využití metody hlubokého sekvenování dna k hledání somatických variant

(Ph.D. projekt)

11.25

10

Miroslav Koblížek: Morfologická a molekulární analýza mozkových low grade nádorů s fúzí genu FGFR2

(Ph.D. projekt)

11.35

10

Michal Beneš: Fyziologické osteochondrální změny ve fossa glenoidalis

(pregraduální student)

11.45

10

Nikola Vršková: Epileptic neuronal activity impacts myelination in mouse model of focal cortical dysplasia

(pregraduální studentka)

11.55

10

Adam Láznička: Kombinovaná léčba ponatinibem a asciminibem je efektivní v léčbě CDX modelu blastického zvratu CML

(Ph.D. projekt)

12.05

120

—oběd a postery—

Posterová sekce 1

Hermann Pavel, Doucha Miloš, Vlčková Eva, Táborský Jakub, Kalfusová Alena, Šeferna Kryštof, Kukla Filip, Megvinet-Chucesov David, Šanda Jan, Vejmelka Jiří, Holíček Peter, Konopásek Patrik, Vavřinová Eliška, Kašpar Ludvík, Lehnert Petr, Naďová Katarína, Strnadová Martina, Olejníková Denisa, Natália Newland, Martinková Júlia, Zelenayová Nina, Novák Martin, Krsička Daniel, Bakardjieva Marina, Golas William, Švábová Eva, Michalec Juraj, Chrenkova Vanda, Megvinet-Chucesov David, Krejčová Vlasta, Dostalíková Julie, Doubková Martina, Turnovec Marek, Janečková Daniela, Doucha Miloš, Bezdíčka Martin, Prouzová Zuzana, Prouzova Zuzana, Nocar Adam, Urbanek Abbygale, D'Souza Ayrton, Sadat Mehdi, Bash Shayan, Dominguez Raposo da Fonte Pilar, Theodorakioglou Aimilia, Shailesh Deeksha, Bento Daniela, Kučerová Klára, Mellová Mária, Šedivá Eliška

14.00

120

blok B

Pediatrie

předsedající: Zdeněk Šumník

14.05

25

vyzvaná přednáška

Ernst Eber: Recent advances in Pediatric Pulmonology

The lecture will present a short overview of recent advances in Paediatric Pulmonology, including CFTR modulator treatment in people with cystic fibrosis, diagnosis and management of primary ciliary dyskinesia, therapeutic strategies in paediatric severe asthma, lung imaging, lung function testing with the MBW technique, and interventional bronchoscopy.

Přednášky Ph.D. a pregraduálních studentů/-ek a hostů
14.30

15

Václav Koucký: Úloha plicní funkční diagnostiky v moderní dětské pneumologii
14.45

8

Radim Bláha: Vývoj funkce plic u pacientů s cystickou fibrózou od kojeneckého do předškolního věku pomocí metody vícedechového vyplavování dusíku z plic

(pregraduální student)

14.53

8

Žofia Varenyiová: Jak se daří českým pacientům s primární ciliární dyskinezí?

(Ph.D. projekt)

15.01

15

Katarína Mitrová: Je bezpečné podávat biologickou léčbu gravidním ženám s IBD?
15.16

8

Michal Kubát: Predikce efektu nutriční terapie u Crohnovy nemoci pomocí analýzy metabolomu

(Ph.D. projekt)

15.24

8

Vojtěch Dotlačil: Moderní chirurgické přístupy v léčbě zánětlivých střevních onemocnění u dětí

(Ph.D. projekt)

15.32

15

Lukáš Plachý: Proč menší rodiče mají menší děti? A lze to změnit?
15.47

8

Shenali Anne Amaratunga: Proč je dobré zkoumat děti z konsangvinních rodin

(Ph.D. projekt)

15.55

8

Kateřina Gregorová: Proč je důležité vyšetřit dítě s velkým vzrůstem

(Ph.D. projekt)

16.05

10

—přestávka—
16.15

50

workshop B

Jakub Hort: Umělá inteligence v medicíně – výzva, šance nebo hrozba?

 

blok R

Zvýšení pohybové aktivity po pandemii covidu-19 / The movement activity enhancement after the COVID-19 pandemics
10.00–14.00            
 
Přednášky                                       
10.00–10.20
Alena Kobesová: Doktorský studijní program kineziologie a rehabilitace: výzkumné studentské programy v době covidu a po pandemii covidu-19
10.20–10.40
Dávid Líška: Vplýv pandémie na kvalitu života pacientov s cirhózou pečene 
10.40–11.00
Sebastian Rutkowski: Virtual reality in the treatment of post-acute sequelae of COVID-19
11.00–11.20
Lenka Oplatková: Doporučené postupy cvičení pro zlepšení parametrů chůze
11.20–11.30

Diskuse

11.30–12.00
—přestávka—
12.00–12.15
Tomáš Kavka: Adherence ke klinickým doporučeným postupům při léčbě bolesti zad v České republice: explorativní průřezová studie

12.1512.30

Jakub Katolický: Objektivizace morfologických změn Achillovy šlachy u pacientů s její tendinopatií po konzervativní terapii in vivo – case report

12.3012.45

Magdalena Česneková: Funkční adaptace žvýkacích svalů po totální náhradě čelistního kloubu a její odezva v mechanice mandibuly
12.45–13.00

Diskuse

13.0013.15
Barbora Miznerová: Rehabilitace využívající terapeutické virtuální reality u pacientů s roztroušenou sklerozou – pilotní analýza
13.1513.30
Jan Dobiáš: Management spastické parézy hlezna ke zkvalitnění chůze poiktových pacientů – pilotní data
13.3013.45
Lenka Honzátková: Řešení obstrukční spánkové apnoe u osob po poranění míchy, možnost léčby ústními korektory
13.45–14.00

Diskuse a závěr

Motolská míle / Motolska Mile

16.00
atrium před vstupem do FN Motol / atrium before the entrance to Motol University Hospital

čtvrtek 2. listopadu / Thursday 2 November

9.00

50

workshop C

Markéta Bloomfield a Michal Zápotocký: Klinika a věda – Jaký má význam věda v klinice a klinika ve vědě
10 —přestávka—
10.00

120

blok C

Imunologie

předsedající: Jiřina Bartůňková

10.05

25

vyzvaná přednáška

Radek Špíšek: Věda a byznys: co je úspěch?
10.30

15

Jiřina Bartůňková: Jak covid přispěl k povědomí občanů o imunologii
10.45

15

Daniel Smrž: Vlastními buňkami do boje proti nádorům
11.00

15

Anna Šedivá, Adam Klocperk: Poruchy imunity napříč obory
Přednášky doktorandů a doktorandek
11.15

10

Marta Sobotková: Ještě vzácnější než vzácné: Najdeme u nás pacienty se získaným angioedémem s deficitem C1 inhibitoru?

(Ph.D. projekt)

11.25

10

Kateřina Kalkušová: Kombinovaná imunoterapie nádoru: jsou dva opravdu více než jeden?

(Ph.D. projekt)

11.35

10

Iva Benešová: Stejná nebo jiná? Mapování imunity uvnitř obrovských leiomyosarkomů

(Ph.D. projekt)

11.45

10

Tereza Láníčková: Chemoterapie a imunoterapie karcinomu ovaria: nepřátelé nebo spojenci?

(Ph.D. projekt)

12.05

10

Ondřej Vladyka: Stáří vpřed – vrozené poruchy maturace T-lymfocytů

(Ph.D. projekt)

90

—oběd a postery—

Posterová sekce 2

Bláhová Marie, Zítek Hynek, El-Osta Bassel, Pashchenko Aleksei, Richterová Marie, El Samman Khaled, Stanek Martin, Nguyenová Minh Thao, Musilová Alena, Tučanová Zuzana, Šťovíčková Lucie, Čabounová Pavlína, Svěráková Anna, Brajerová Marie, Vančura Michal, Salavová Šárka, Novák Tomáš, Mamiňák Miroslav, Olson Carl, Bubeníková Adéla, Zajacova Andrea, Filipi Tereza, Mészáros Vojtěch, Šintáková Kristýna, Svatková Radka, Horváth Vojtěch, Laca Branislav, Zouharová Monika, Langer Daniel, Natália Newland, Tornikidis Jannis, Vaňátko Ondřej, Heřmanová Zuzana, Vjaclovský Michal, Bába Vít, Kotlářová Aneta, Kopriva Tomáš, Martinkovič Lukáš, Tomašovičová Alexandra, Hnát Tomáš, Amlerová Zuzana, Novák Hubert, Janský Petr, Haratek Kryštof, Hanák Filip, Toman Tomáš, Ramos Rivera Gonzalo, Prysiazhniuk Yeva, Rozsypálková Adéla, Schlosserová Klára, Haratek Kryštof

14.00

120

blok D

Neurovědy

předsedající: Petr Marusič

14.00

10

Úvod a přehled

Petr Marusič

14.10

25

vyzvaná přednáška

Jaroslav Hlinka: Charakterizace mozku jako sítě: O řezání mozku Occamovou břitvou
14.35

15

Jan Laczó: Kdy se (už) ztrácí mozek? Využití prostorové orientace jako citlivého markeru pro časná stádia postižení mozku
14.50

10

Propojení

Petr Marusič

Přednášky Ph.D. a pregraduálních studentů/-ek
15.00

10

Zuzana Švačová: Ztraceni v supermarketu. Prostorová orientace v diferenciální diagnostice Alzheimerovy nemoci

(pregraduální studentka)

15.10

10

Viktória Ogurčáková: Atribuční zkreslení – nová metodika pro testování sociální kognice u pacientů s idiopatickou generalizovanou epilepsií

(Ph.D. projekt)

15.20

10

Simona Karamazovová: Neuropsychiatrické příznaky u pacientů s Friedreichovou ataxií

(Ph.D. projekt)

15.30

10

Adam Kalina: Aktivita default mode network během přepínání pozornosti v intrakraniálním EEG

(Ph.D. projekt)

15.40

10

Michaela Kajšová: Reprezentace symbolů s číselnou hodnotou v lidském mozku pomocí intrakraniálního EEG

(Ph.D. projekt)

16.00

10

—přestávka—
16.10

50

workshop D

Žofia Varényová a Ondra Cinek: Zahraniční zkušenosti – Proč je dobré jezdit ven?

Archiv programů

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.