Pokyny k přípravě posteru

  1. Maximální rozměry posteru jsou 150 × 100 cm. Orientace je na výšku.
  2. Připravte poster co nejpřehlednější, omezte text, dejte přednost grafům a schématům.
  3. Poster vyvěste na tabuli s odpovídajícím číslem (v daný den ráno, mezi 10.00–10.25 v prostorech před Velkou posluchárnou). Materiál na připevnění posteru bude k dispozici.
  4. Po oba dny bude možno si postery prohlížet, na prezentaci posterů je pak vyčleněn prostor v čase poledních přestávek (přesné časy viz program zde). V době trvání této posterové sekce buďte přítomni u svého posteru a připraveni podat velmi stručné shrnutí hlavního výsledku práce a zodpovědět případné otázky zájemců.
  5. Připravte svou prezentaci s ohledem na to, že ji představujete publiku složenému především z pregraduálních studentů naší fakulty. Mějte na paměti, že na rozdíl od standardních oborových konferencí nejsou studenti často obeznámeni ani se základy dané problematiky.

doc. Jan Zuna,
předseda vědeckého výboru VK 2019

prof. Jan Trka,
předseda organizačního výboru VK 2019

Vydáno: 9. 4. 2015 / Poslední aktualizace: 9. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.