Pokyny k přípravě posteru

  1. Maximální rozměry posteru jsou 150 × 100 cm. Orientace je na výšku.
  2. Připravte poster co nejpřehlednější, omezte text, dejte přednost grafům a schématům.
  3. Poster vyvěste na tabuli s odpovídajícím číslem (v daný den ráno, mezi 10.00–10.25 v prostorech před Velkou posluchárnou). Materiál na připevnění posteru bude k dispozici.
  4. Po oba dny bude možno si postery prohlížet, na prezentaci posterů je pak vyčleněn prostor v čase poledních přestávek (přesné časy viz program zde). V době trvání této posterové sekce buďte přítomni u svého posteru a připraveni podat velmi stručné shrnutí hlavního výsledku práce a zodpovědět případné otázky zájemců.
  5. Připravte svou prezentaci s ohledem na to, že ji představujete publiku složenému především z pregraduálních studentů naší fakulty. Mějte na paměti, že na rozdíl od standardních oborových konferencí nejsou studenti často obeznámeni ani se základy dané problematiky.
Poslední aktualizace: 13. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.