Přihlašování abstraktů

Deadline pro odeslání abstraktů je 20. března 2018, prodloužený do 25. března.

Přihlásit abstrakt

» pokračuj

Submit an abstract

» continue

Vydáno: 13. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 20. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.