Přihlašování abstraktů

Sběr abstraktů začíná 1. května 2023. Deadline pro odeslání je 30. červen 2023.

Přihlásit abstrakt

» pokračuj

Submit an abstract

» continue

Vydáno: 13. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 2. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.