Přihlašování abstraktů

Sběr abstraktů začíná 30. ledna 2020. Deadline pro odeslání je 28. února 2020.

Přihlásit abstrakt

» pokračuj

Submit an abstract

» continue

Vydáno: 13. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 28. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.