Přihlašování abstraktů

Sběr abstraktů začíná 20. dubna 2022. Deadline pro odeslání je 18. května 2022.

Přihlásit abstrakt

» pokračuj

Submit an abstract

» continue

Vydáno: 13. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 20. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.