Přihlašování abstraktů

Deadline pro odeslání abstraktů je 17. března 2017.

Přihlásit abstrakt

» pokračuj

Submit an abstract

» continue

Vydáno: 13. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.