O norských fondech jsme přemýšleli už několik let

Doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. (Neurologická klinika), bude spolupředsedat satelitnímu sympoziu se snídaní Od dysfunkčních mitochondrií k Alzheimerově nemoci: proč stárneme a jak být věčně mladý. Zeptali jsme se ho na vznik a pozadí norsko-českého projektu, o kterém se bude mluvit.


Jak a kdy vznikla vaše spolupráce s norským partnerem?

Na Neurologické klinice už mnoho let vedeme epidemiologickou studii stárnutí, tzv. Czech brain- ageing study – je to jediná klinická studie, která sleduje pacienty s rizikem vzniku Alzheimerovy choroby. Pacienty opakovaně vyšetřujeme a sbíráme data. Oslovil nás profesor Evandro Fang, teoretický výzkumník, který se již mnoho let zabývá výzkumem funkce mitochondrií, stárnutím a vývojem nových léků na stárnutí, abychom vytvořili společný projekt. My jako klinické pracoviště a Ústav klinické molekulární biologie z Univerzity v Oslu jako pracoviště, které je naše nálezy schopné ověřit na zvířecích modelech. Vzhledem k naší publikační aktivitě a publikační aktivitě profesora Fanga se nám podařilo získat česko-norský grant hned napoprvé a započít spolupráci.

Co rozhodlo, že jste žádali právě o česko-norský grant?

Kontaktoval nás profesor Fang, když zjistil, že je šance získat grant právě při spolupráci s výzkumníky z České republiky. Našel si nás jako přední klinické centrum. O norských fondech jsme přemýšleli už několik let, ale až nyní se nám povedlo získat dostatečně kredibilního partnera, jehož práce navazuje na naši a s kterým ten projekt dává vědecký smysl.

Podpořeno projektem EAA/Norské fondy 2014-2021  a Technologickou agenturou České republiky – projekt TO01000215

Created: 22. 9. 2022 / Upraveno: 12. 5. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.