Postupně se přidalo mnoho dalších projektů...

Michal Beneš, student 5. ročníku Všeobecného lékařství, publikoval dvě odborné práce a získal Cenu prof. Josefa Kouteckého. Ta se uděluje studentům pregraduálního studia, kteří se stanou prvním autorem vědeckého článku. Krátký rozhovor s výhercem.

Fotografie: Petr Andreas (2. LF)


Kdy jste se začal podílet na výzkumu?

Do vědecké činnosti jsem se pustil ve druhém ročníku. Oslovil jsem kolegu Vojtu Kunce, tehdy studenta a dnes již úspěšného absolventa, aby mě do výzkumu zasvětil. Pozval mě na vědecký večer, který se pravidelně koná na Ústavu anatomie, abychom se blíže domluvili i s prof. Davidem Kachlíkem. Vybrali jsme původně téma týkající se variabilní kostěné struktury na předloktí. Ovšem k němu se postupně přidalo mnoho dalších projektů, které se rozběhly, a velkou část se podařilo úspěšně dotáhnout – například v podobě těch publikovaných článků, které byly oceněny.

O čem jste psal?

Jedná se o variabilitu pažní pleteně, což je struktura zodpovídající za inervaci celé horní končetiny. Mapovali jsme veškeré popsané variace této pleteně a snažili se vytvořit data o jejich prevalenci. Zároveň jsme analyzovali i určité morfometrické parametry jednotlivých částí. Věřím, že naše práce může být jakousi kuchařkou, která poslouží nejen anatomům, ale i klinikům.

Jaké to bylo spolupracovat s prof. Kachlíkem?

Jednoznačně je to obrovská zkušenost a čest. Prof. David Kachlík je všeobecně uznávanou kapacitou, od které je radost se učit. Je velmi ochotný, reaguje na všechny naše podněty a hlavně se kladně staví i k novým nápadům, kam se můžeme ještě posunout. Přál bych každému začínajícímu vědci, aby měl takové mentory, jako se poštěstilo mně s prof. Davidem Kachlíkem a dr. Vojtou Kuncem.

Jak probíhal publikační proces, museli jste články přepracovávat, nebo to šlo hladce?

Náš projekt se skládá ze tří částí, z nichž právě první dvě byly oceněny, a ta třetí vyšla teprve nedávno. U první části proběhla dvě kola recenzního řízení, kde připomínek bylo více. Například měli oponenti výhrady k použité terminologii, bylo potřeba doladit některé obrázky a určité věci jsme si museli vyargumentovat. Ale u druhé a třetí části už proběhlo jenom jedno kolo, protože jsme se soustředili na doporučení, která vzešla z té první publikace, což bezesporu celý proces urychlilo.

Čemu se chcete věnovat dál, jaké specializaci?

Prakticky od prvního ročníku jsem rozhodnutý, že bych se chtěl věnovat ortopedii. Ideálně bych ji skloubil i s vědeckou činností, ať už anatomickou, nebo klinickou přímo v oboru ortopedie.

Created: 17. 10. 2022 / Upraveno: 12. 5. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.