Vyhlašujeme sběr abstraktů pro Vědeckou konferenci 2023

Postery: late breaking abstract submission 14. září 2023


Vážené kolegyně a vážení kolegové vědci,
vážené studentky a vážení studenti doktorského studia na 2. lékařské fakultě!

Fakultní Vědecká konference se bude konat 1.–2. listopadu 2023, abychom společně zahájili nový školní rok vzájemným setkáním.

Pro každého z vás je to příležitost k prezentaci vaší vědecké práce, k navázání spolupráce s kolegy, ale i k vlastní reflexi vašich výzkumných projektů v kontextu fakulty.

Doufám, že se na konferenci již těšíte a připravujete. Připomínám, že aktivní účast na konferenci je povinná pro všechny studenty doktorských programů od 3. ročníku – pokud neprezentovali své výsledky v předchozím roce – a je součástí vašich studijních plánů. Vítány jsou ale samozřejmě příspěvky studentů všech ročníků.

Prezentace budou jako vždy ve formě přednášek a posterů, příjem abstraktů bude zahájen 1. května a ukončen 30. června, a to ve formuláři na našem webu.

Chceme připravit kvalitní a zajímavý program a formu prezentace (přednáška či poster) vám sdělíme do konce srpna, abychom všichni měli dostatek času na přípravu.

Těšíme se na vaši aktivní účast na Vědecké konferenci 2. lékařské fakulty 2023!

prof. Tomáš Kalina
proděkan pro vědu a výzkum

Vytvořeno: 1. 5. 2023 / Upraveno: 4. 10. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.