Vyhlašujeme sběr abstraktů pro Vědeckou konferenci 2024

Vyhlašujeme sběr abstraktů pro Vědeckou konferenci 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a studenti doktorského studia na 2. lékařské fakultě!

Rádi bychom vás informovali, že fakultní Vědecká konference se bude konat ve dnech 6. a 7. listopadu 2024. Těšíme se, že tímto setkáním společně zahájíme nový akademický rok.

Konference představuje jedinečnou příležitost, kde můžete prezentovat svou vědeckou práci, navázat nové spolupráce s kolegy a také abychom reflektovali vaše výzkumné projekty v rámci fakulty.

Doufáme, že se na konferenci těšíte a že se pilně připravujete. Rádi bychom vám připomněli, že aktivní účast na konferenci je povinná pro všechny studenty doktorských programů od třetího ročníku, pokud jste neprezentovali své výsledky v předchozím roce. Příspěvky však vítáme od studentů všech ročníků.

Prezentace budou probíhat formou přednášek a posterů. Abstrakty přijímáme od 12. června do 24. srpna. Můžete je podávat prostřednictvím formuláře na našem webu.

Naším cílem je připravit kvalitní a zajímavý program. O tom, jakou formu bude mít vaše prezentace (přednáška či poster), vám dáme zprávu do konce září, abyste měli dostatek času na přípravu.

Těšíme se na vaši aktivní účast na Vědecké konferenci 2. lékařské fakulty 2024!

S pozdravem

prof. Tomáš Kalina
proděkan pro vědu a výzkum

Vytvořeno: 12. 6. 2024 / Upraveno: 12. 6. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.