Přednášející

     

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Český egyptologický ústav FF UK, Praha

MUDr. Ing. Jan Biskup

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol, Praha  

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Oddělení dětské hematologie a biochemie, Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Antonín Brisuda, Ph.D.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha  

prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha  

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

MUDr. Barbora East, Ph.D.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Matyáš Ebel

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

Prof. Evandro Fei Fang, MD, PhD
 

Ústav klinické molekulární biologie, Lékařská fakulta, Univerzita v Oslu (Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo)

 

doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Jaromír Háček

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Barbora Heřmanovská

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Jakub Horňák

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Jakub Hurych

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

Ing. Radek Janča, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Mgr. Pavla Jenčová

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Markéta Jílková

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Veronika Koukolská

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha  
  Ing. Jan Kudláček, DiS., Ph.D.Ústav fyziologie 2. LF UK, Praha  

doc. MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Barbora Lauerová

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Adam Láznička

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha  

Tomáš Novák

Anatomický ústav 2. LF UK, Praha

 

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK, Praha  

MUDr. Šárka Pešková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Markéta Racková

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

Prof. Shahrokh F. Shariat, MD, PhD

Urologická klinika, Lékařská univerzita, Vídeň (Universitätsklinik für Urologie, Medizinische Universität)

Weillova lékařská fakulta, Cornellova univerzita, New York (Weill Medical College of Cornell University)

UT Southwestern, Dallas

RNDr. Aneta Skotnicová

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

Liu Shi, MD, PhD
 

Psychiatrická klinika, Oddělení lékařských věd, Oxfordská univerzita (Department of Psychiatry, Medical Sciences Division, University of Oxford)

 

MUDr. Barbora Straka, Ph.D.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

Mgr. Kateřina Štěpánková

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha  

Mgr. Iva Valentová

Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol a Sotio Biotech, Praha  

doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha  

prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha  

MUDr. Barbora Žemličková

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha  

 

Vydáno: 30. 8. 2022 / Poslední aktualizace: 26. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.