Přednášející

MUDr. Shenali Anne Amaratunga Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty UK a FNM (Ph.D.)  

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM

Michal Beneš

Ústav anatomie 2. LF UK (pregraduální student)                                 
Mgr. Iva Benešová Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol (Ph.D.)  

Radim Bláha

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství  

MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM  
Mgr. Magdalena Česneková Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha 2 (Ph.D.)  
MUDr. Jan Dobiáš Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (Ph.D.)  

Prof. Dr. Ernst Eber

Lékařská univerzita Graz, Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Division of Paediatric Pulmonology and Allergology

 

MUDr. Kateřina Gregorová Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

MUDr. Barbora Heřmanovská

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.

Ústav informatiky AV ČR, Oddělení složitých systémů
Mgr. Lenka Honzátková 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Ph.D.)  

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FNM

MUDr. Jakub Hurych

Ústav lékařské mikrobiologie a Pediatrická klinika, 2. LF UK a FNM, Praha (Ph.D.)  
MUDr. Michaela Kajšová Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol (Ph.D.)  
MUDr. Adam Kalina Neurologická klinika 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM

Mgr. Kateřina Kalkušová Ústav imunologie 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  
MUDr. Simona Karamazovová Centrum hereditárních ataxií, Neurologická klinika 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  
Mgr. Jakub Katolický Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  
Mgr. Tomáš Kavka Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM

MUDr. Miroslav Koblížek

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

MUDr. Václav Koucký, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM  
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
  • prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy
  • Institut ekonomických studií FSV UK
MUDr. Michal Kubát Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FNM

Mgr. Tereza Láníčková

Sotio Biotech, Praha (Ph.D.)  

MUDr. Adam Láznička

Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha (Ph.D.)  

Kamila Lepková, MSc.

  • ČVUT (Ph.D.)
  • Mayo Clinic, USA
  • Neurona Lab
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Neurologická klinika 2. LF UK a FNM

Mgr. Matúš Miklovič, Ph.D.

Centrum Experimentálnej Medicíny, Inštitút Klinickej a Experimentálnej Medicíny – IKEM, Praha, Česko

 
MUDr. Barbora Miznerová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  
MUDr. Viktória Ogurčáková Neurologická klinika 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM

prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM

prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

  • Ústav imunologie 2. LF UK a FNM
  • Sotio, a. s.

MUDr. Marta Sobotková

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  
Zuzana Švačová Neurologická klinika 2. LF UK a FNM (pregraduální studentka)  

MUDr. Ondřej Vladyka

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

Nikola Vršková

Department of Physiology, Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic (pregraduální studentka)  
Varényiová Žofia, MUDr., M.Sc. Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM (Ph.D.)  

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.