Akademický rok 2020/2021 zahájíme Vědeckou konferencí fakulty

Vědecká konference se uskuteční ve dnech 1. a 2. října 2020... Sdělení organizátora prof. Jana Trky.


Vzhledem k událostem letošního roku jsme se rozhodli k bezprecedentnímu kroku – nový akademický rok zahájíme na podzim 2020 Vědeckou konferencí! Důvodů pro tento krok je více, mimo jiné i ten, že uskutečníme-li Vědeckou konferenci ještě v roce 2020, otevřeme si cestu k té příští v běžném termínu v roce 2021 pro další ročníky doktorských studentů.

Odborný program je prakticky připraven (vědecký výbor již zhodnotil abstrakty, stačí jen formálně uspořádat program), hlavní i další vyzvaní řečníci jsou k dispozici a těší se, literární cestovní kabaret EKG také. Navíc očekáváme, že pracovní podzim bude nabitý událostmi, jak těmi dříve plánovanými, tak přesunutými a přesouvanými. Proč tedy nezačít akademický rok slavnostně a neobvykle?

Vědecká konference se tedy uskuteční ve dnech 1. a 2. října 2020 a odpočatí po víkendu pak 5. října zahájíme regulérní výuku. Jen připomínám, že těšit se můžeme na hlavní přednášky prof. Royta (rozhovor pro náš web) o ikonografii smrti ve středověkém výtvarném umění, prof. Neužila (rozhovor) o mitochondriích jako možném léčebném cíli u nádorů, dr. Petruželkové o telemedicíně a digimedicíně v diabetologii, prof. Jirušky z neurofyziologického soudku a řady dalších. Připravujeme i doprovodné workshopy (například na téma feminizace medicíny), nebude chybět EKG dvojice Rudiš–Malijevský (rozhovor) s hostem architektem Davidem Vávrou (autorem a průvodcem populárního cyklu Šumná města a též slavným Egonem z kurzů německého jazyka Alles Gutte). Zahraje Tomáš Pastrňák, jehož píseň Jéžeček se už pomalu stává neoficiální hymnou Vědecké konference.

Na závěr pár praktických informací pro aktivní i pasivní účastníky. Sběr abstraktů jsme uzavřeli v řádném termínu, žádné další se nepřijímají. Vědecký výbor je již zhodnotil, program sestavíme do konce července. Aktivní účastníci v tomto termínu obdrží informaci o přijetí či nepřijetí sdělení a o jeho formě. A v září již na webu konference najdete všechny informace včetně podrobného programu.

Na Vědeckou konferenci naváže v neděli 4. října Noc fakulty – ale to je zase jiný příběh…

prof. Jan Trka
proděkan pro vědu a výzkum

 

 

Vydáno: 7. 7. 2020 / Poslední aktualizace: / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.